TÌM HIỂU VỀ BÀI THI SIELE – CHỨNG CHỈ SIELE TOÀN CẦU

ƯU ĐIỂM VÀ CẤU TRÚC CỦA BÀI THI SIELE

Bên cạnh DELE, chứng chỉ SIELE cũng là một chứng chỉ công nhận năng lực tiếng Tây Ban Nha và có giá trị toàn cầu. Là đơn vị đồng tổ chức và luyện thi SIELE, #MLPCenter hân hạnh được chia sẻ với các bạn một số thông tin cơ bản về bài thi SIELE.

1-Ưu điểm của bài thi SIELE

-Mọi thủ tục bao gồm: đăng ký thi, đặt lịch thi và liên hệ được thực hiện trực tiếp với trung tâm khảo thí của SIELE và đều được thực hiện online.

-Thí sinh sẽ nhận kết được quả trong thời gian ngắn (tối đa là 3 tuần). Thí sinh có thể in chứng chỉ hay giấy báo điểm từ máy tính cá nhân. Thí sinh có thể lựa chọn các tổ hợp bài thi khác nhau phù hợp với nhu cầu của bản thân hay yêu cầu của các trường học, công ty

-Thời gian làm bài thi được sắp xếp linh hoạt. Thí sinh có thể làm bài tại Trung tâm của SIELE vào ngày mà bản thân lưa chọn.

-Nội dung bài thi bao gồm đầy đủ các biến thể ngôn ngữ khác nhau của hệ ngôn ngữ Tây Ban Nha.

2- Cấu trúc bài thi SIELE

2.1- Bài thi SIELE là một bài tổ hợp, vì vậy, thí sinh có thể lựa chọn hoàn thành toàn bộ hoặc một tổ hợp hai kỹ năng của bài thi.

2.2- Có 5 tổ hợp để thí sinh có thể lựa chọn:

-Bài thi: Đọc hiểu-Nghe hiểu

-Bài thi: Đọc hiểu-Viết

-Bài thi: Nghe hiểu-Nói

-Bài thi: Nói

Cấu trúc bài thi siele và các bài tổ hợp mà thi sinh có thể lựa chọn

Cấu trúc bài thi SIELE và các bài tổ hợp mà thí sinh có thể lựa chọn

3- Thời gian hoàn thành bài thi SIELE

-Thời gian để hoàn thành trọn vẹn bài thi là 3 tiếng với mức điểm tối đa là 1000 điểm (mỗi bài thi được tối đa 250 điểm)

-Toàn bộ bài thi được thực hiện trên máy tính và được tự động tính giờ. Thời gian cho từng phần thi được lần lượt là: 60 phút cho bài thi đọc, 55 phút cho bài thi nghe, 50 phút cho bài thi viết, 15-20 phút cho bài thi nói. Sau khi thời gian cho phần thi trước kết thúc, hệ thống sẽ tự động mở ra phần thi tiếp theo.

-Bởi vì mỗi phần thi kỹ năng được chia làm nhiều phần nhỏ nên thí sinh cần phân chia thời gian hợp lý để có thể hoàn thành bài thi trong thời gian cho phép.

Thời gian để hoàn thành lần lượt từng phần thi

Thời gian để hoàn thành lần lượt từng phần thi của bài thi SIELE

-Sau khi hoàn thành bài thi, thí sinh sẽ nhận được chức chỉ SIELE.  Chứng chỉ bao gồm điểm cho từng phần trong bài kiểm tra và trình độ được quy đổi trên khung tham chiếu Châu Âu (CEFR level) cùng với tổng số điểm (từ 0 đến 1000) mà thí sinh đạt được. Chứng chỉ này có giá trị và hiệu lực trong năm năm.

Nguồn dich Exam guide – siele.org
Dịch và biên tập: MLP Center

Bài Viết Liên Quan