Học tiếng Ý Online

Không thể phủ nhận việc học tiếng Ý Online là nhu cầu của rất nhiều người hiện nay. Những đối tượng mong muốn học tiếng Ý Online thường là:

 • Dành cho học viên Việt Nam hiện đang học tập và làm việc tại nước ngoài.
 • Dành cho học viên trong nước nhưng ở xa trụ sở đào tạo, không có thời gian, điều kiện lên lớp muốn học tiếng Ý Online tại nhà để tiết kiệm thời gian.

Trung tâm Ngôn ngữ quốc tế MLP Center đã nhận được rất nhiều yêu cầu của những người muốn học tiếng Ý Online. Để đáp ứng nhu cầu của những học viên muốn đăng kí học tiếng Ý Online, MLP Center đã mở ra những khóa học Online đáp ứng nhu cầu của học viên.

học tiếng Ý Online

học tiếng Ý Online

                                                      Nội dung khóa học như sau: 

 1, Học viên Hoàn thành công việc đăng kí học tại trung tâm và thống nhất thời gian học với giáo viên dạy online.  (Lịch học linh động theo yêu cầu học viên)

  2,  Khai giảng buổi học đầu tiên sau khi học viên nhận tài liệu học tập miễn phí qua email hay tài liệu được vận chuyển tới địa chỉ của học viên. 

  3,Trung tâm tiếp nhận phản hồi của học viên trong suốt quá trình học, hỗ trợ các vấn đề của học viên mong muốn và tài liệu học tập 

  4, Lưu ý

Thời lượng mỗi buổi học 120 phút, 3 buổi/ tuần ( tăng giảm theo nhu cầu của học viên )

Giáo viên dạy trực tuyến cho học viên qua Skype hay các phần mềm video chat khác đáp ứng đủ điều kiện học tập

Học phí : Trao đổi

   Lợi thế của học viên học tiếng Ý Online Ý tại nhà

 • Chỉ 1 học viên trên 1 lớp học tiếng Ý Online ( có thể tăng thêm khi bạn có nhu cầu để thực hành giao tiếp với nhau)
 • Được yêu cầu học theo lĩnh vực chuyên môn của bạn.
 • Giáo viên dạy tiếng Ý kinh nghiệm nhiều năm dạy trực tiếp và dạy online
 • Có thêm nhiều thời gian giao tiếp bằng tiếng Ý với giáo viên.
 • Không mất thời gian để đến lớp mà có thể học tiếng Ý Online trên mạng tại nhà

Thông tin chi tiết liên hệ

Trung tâm MLP Center

Số điện thoại (02-4)66874548/ 0908127879 Cô Oanh (Phòng Đào tạo MLP)

Địa chỉ: 178/2/1A Quan Nhân, Thanh Xuân

Email: course.mlpcenter@gmail.com

Fanpage: https://www.facebook.com/mlpcenter.edu.vn/

CHÚC BẠN CÓ NHỮNG GIỜ HỌC TIẾNG Ý ONLINE HIỆU QUẢ!

 

là nhu cầu của rất nhiều người hiện nay. Những đối tượng mong muốn học tiếng Ý Online thường là:

 • Dành cho học viên Việt Nam hiện đang học tập và làm việc tại nước ngoài.
 • Dành cho học viên trong nước nhưng ở xa trụ sở đào tạo, không có thời gian, điều kiện lên lớp muốn học tiếng Ý Online tại nhà để tiết kiệm thời gian.

Trung tâm Ngôn ngữ quốc tế MLP Center đã nhận được rất nhiều yêu cầu của những người muốn học tiếng Ý Online. Để đáp ứng nhu cầu của những học viên muốn đăng kí học tiếng Ý Online, MLP Center đã mở ra những khóa học Online đáp ứng nhu cầu của học viên.

 

                                                      Nội dung khóa học như sau: 

 1, Học viên Hoàn thành công việc đăng kí học tại trung tâm và thống nhất thời gian học với giáo viên dạy online.  (Lịch học linh động theo yêu cầu học viên)

  2,  Khai giảng buổi học đầu tiên sau khi học viên nhận tài liệu học tập miễn phí qua email hay tài liệu được vận chuyển tới địa chỉ của học viên. 

  3,Trung tâm tiếp nhận phản hồi của học viên trong suốt quá trình học, hỗ trợ các vấn đề của học viên mong muốn và tài liệu học tập 

  4, Lưu ý

Thời lượng mỗi buổi học 120 phút, 3 buổi/ tuần ( tăng giảm theo nhu cầu của học viên )

Giáo viên dạy trực tuyến cho học viên qua Skype hay các phần mềm video chat khác đáp ứng đủ điều kiện học tập

Học phí : Trao đổi

   Lợi thế của học viên học tiếng Ý Online Ý tại nhà

 • Chỉ 1 học viên trên 1 lớp học tiếng Ý Online ( có thể tăng thêm khi bạn có nhu cầu để thực hành giao tiếp với nhau)
 • Được yêu cầu học theo lĩnh vực chuyên môn của bạn.
 • Giáo viên dạy tiếng Ý kinh nghiệm nhiều năm dạy trực tiếp và dạy online
 • Có thêm nhiều thời gian giao tiếp bằng tiếng Ý với giáo viên.
 • Không mất thời gian để đến lớp mà có thể học tiếng Ý Online trên mạng tại nhà

Thông tin chi tiết liên hệ

Trung tâm MLP Center

Số điện thoại (02-4)66874548/ 0908127879 Cô Oanh (Phòng Đào tạo MLP)

Địa chỉ: 178/2/1A Quan Nhân, Thanh Xuân

Email: course.mlpcenter@gmail.com

Fanpage: https://www.facebook.com/mlpcenter.edu.vn/

CHÚC BẠN CÓ NHỮNG GIỜ HỌC TIẾNG Ý ONLINE HIỆU QUẢ!

 

Bài Viết Liên Quan