Liên hệ

Công ty TNHH Giáo dục và Du lịch Discovery Việt Nam                                                

       Trung tâm Ngôn ngữ Quốc tế MLP

Trụ sở Đào tạo:

CS1: Số 1A, 178/2 Quan Nhân, Thanh Xuân, Hà Nội

CS 2: Di Trạch, Hoài Đức, Hà Nội

Phone:  0908127879/ 0967769087

Skype:  mlpcenter

Facebook:   Trung tâm Ngôn ngữ Quốc tế MLP-Center

Website:  http://mlpcenter.edu.vn/

 

                   

 

Facebook Comments